Soluție dezghețat geamuri 750 ml Eurolub

Îndepărtează gheața și înghețul de pe toate geamurile.

Utilizat seara previne în mare măsură înghețul peste noapte. Nu deteriorează vopseaua, elementele din plastic și/sau cauciuc.

Rotiți butonul în poziția „spray” și pulverizați de la aproximativ 15 cm de geam.

Repetați procesul doar daca este cazul.

 

Made in Germany.

Solutie dezghetat geamuri 750 ml EUROLUB

Cod SKU: 813750
26,00leiPreț
inclus TVA |

H226 Lichid și vapori inflamabili. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P260 Nu inspirați vaporii. P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P403 + P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

A se păstra la rece. P501 Eliminati conținutul/recipientul conform legislației naționale în vigoare.